De luidspreker kan niet worden gekoppeld met een BLUETOOTH-apparaat

 • Breng het BLUETOOTH-apparaat dichter dan 1 m bij uw draadloze luidspreker.

 • U heeft uw draadloze luidspreker misschien geïnitialiseerd. Door de luidspreker te initialiseren is het mogelijk dat deze vervolgens geen BLUETOOTH-verbinding tot stand kan brengen met een BLUETOOTH-apparaat. Verwijder in een dergelijk geval de koppelingsinformatie voor de luidspreker van het BLUETOOTH-apparaat en voer de procedure voor het koppelen opnieuw uit.

 • Wanneer de netwerkinstellingen van het BLUETOOTH-apparaat worden gereset, is het mogelijk dat de luidspreker geen BLUETOOTH-verbinding meer tot stand kan brengen met het BLUETOOTH-apparaat. Voer de procedure voor het koppelen opnieuw uit.

 • Werk de software op het BLUETOOTH-apparaat waarmee u verbinding wilt maken bij.

 • Wanneer de naam van de luidspreker niet wordt getoond op het BLUETOOTH-apparaat waarmee u een verbinding tot stand wilt brengen, kunt u het volgende proberen:

  • Schakel de BLUETOOTH-functie op het BLUETOOTH-apparaat uit, schakel de functie vervolgens weer in en zoek dan opnieuw naar de naam van de luidspreker.

  • Verwijder de koppelingsinformatie van het BLUETOOTH-apparaat, schakel het BLUETOOTH-apparaat uit en dan weer in en zoek dan opnieuw naar de naam van de luidspreker.

 • Als [Pictogram voor BLUETOOTH] verschijnt naast de naam van de luidspreker op het BLUETOOTH-apparaat waarmee u een verbinding tot stand wilt brengen, moet u het BLUETOOTH-apparaat uitschakelen en dan weer inschakelen en dan opnieuw naar de luidspreker zoeken.

 • Als de naam van de luidspreker twee keer verschijnt op het BLUETOOTH-apparaat waarmee u een verbinding tot stand wilt brengen, moet u op [Pictogram voor hoofdtelefoon] tikken om een BLUETOOTH-verbinding tot stand te brengen.