Voorzorgsmaatregelen 

Over veiligheid

Als er een voorwerp of vloeistof in het product terechtkomt, moet u de stekker uit het stopcontact trekken en het product laten nakijken door bevoegd personeel voordat u het weer in gebruik neemt.

Stroombronnen

  • Voor u het product gaat gebruiken, moet u controleren of het vereiste voltage overeenkomt met dat van uw plaatselijke stroomvoorziening.

    Het vereiste voltage wordt aangegeven op het naamplaatje aan de onderkant van het product.

  • Het product blijft onder netspanning staan zolang de stekker in het stopcontact zit, ook al is het product zelf uitgeschakeld.

  • Als u het product langere tijd niet denkt te gebruiken, moet u de stekker uit het stopcontact halen. Pak wanneer u de stekker uit het stopcontact haalt altijd de stekker zelf vast; trek nooit aan het netsnoer.

Plaatsing

  • Zet het product niet op een hellend vlak.

  • Plaats het product op een plaats met voldoende ventilatie om oververhitting te voorkomen en de levensduur van het product te verlengen.

  • Plaats het product niet in de buurt van warmtebronnen of op een plaats waar het blootgesteld wordt aan direct zonlicht, overmatig stof of mechanische schokken.

  • Plaats niets op het product dat storingen kan veroorzaken.

  • Wees voorzichtig met het plaatsen van het product op een speciaal behandelde ondergrond (behandeld met was, olie of gepolijst enz.). Er kunnen namelijk vlekken of verkleuringen ontstaan.

Bediening

Voor u andere apparatuur aansluit, moet u eerst het product uitschakelen en de stekker ervan uit het stopcontact trekken.

Reiniging

Maak dit product schoon met een zacht doekje, licht bevochtigd met wat mild zeepsop. Gebruik geen schuursponzen, schuurpoeder, of oplosmiddelen, zoals verfverdunner, benzine, of alcohol.

Met alle vragen over of problemen met uw product kunt u steeds terecht bij uw dichtstbijzijnde Sony-handelaar.