Over opmerkingen en een kennisgeving met betrekking tot software

Opmerkingen over de licentie

Dit product bevat software die door Sony gebruikt wordt onder een licentieovereenkomst met de betreffende rechthebbende. Onder de voorwaarden van de overeenkomst met de rechthebbende van de software, zijn we verplicht om de inhoud van de overeenkomst bekend te maken aan onze klanten.

Ga naar de volgende URL om de inhoud van de licentie te lezen.

https://rd1.sony.net/help/speaker/sl/20ra/

Opmerking over software waarop de GNU GPL/LGPL licenties van toepassing zijn

Dit product bevat software die onderworpen is aan de volgende GNU General Public License (in het vervolg: "GPL") of GNU Lesser General Public License (in het vervolg: "LGPL") licenties. Volgens deze licenties hebben klanten het recht om de broncode van voornoemde software te verkrijgen, te wijzigen en te verspreiden in overeenstemming met de voorwaarden van de meegeleverde GPL- of LGPL-licentie. De broncode van de hierboven vermelde software is verkrijgbaar op het internet.

Om deze te downloaden, kunt u naar de volgende URL gaan en daar de modelnaam "SRS-RA3000" selecteren.

URL: http://oss.sony.net/Products/Linux/

Wij wijzen u erop dat Sony niet in staat is om vragen te beantwoorden of daarop te reageren aangaande de inhoud van de broncode.

Beperking van aansprakelijkheid aangaande diensten van derden

Diensten die worden aangeboden door derden kunnen zonder kennisgeving vooraf worden gewijzigd, opgeschort, of beëindigd. Sony aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid in dergelijke gevallen.