Er komt geen geluid uit de luidspreker

  • Controleer of zowel de luidspreker als het verbonden apparaat zijn ingeschakeld.

  • Controleer of het volume van zowel de luidspreker als het verbonden apparaat niet te laag is ingesteld.

  • Controleer of er inderdaad muziek wordt afgespeeld door het verbonden apparaat.

  • Als het apparaat is verbonden met de AUDIO IN-aansluiting, moet u controleren of allebei de stereoministekkers van de audiokabel goed zijn aangesloten op de luidspreker en het verbonden apparaat.

  • Houd de luidspreker uit de buurt van metalen voorwerpen.

  • Controleer of de correcte ingang is geselecteerd.

  • Schakel het verbonden apparaat uit en vervolgens weer in.

  • Controleer of de luidspreker de 360 Reality Audio-voorbeeldmuziek weergeeft.