Koppelen met een computer (Mac)

Koppelen is het proces waarbij over en weer de vereiste informatie wordt geregistreerd op de BLUETOOTH-apparaten die u draadloos met elkaar wilt verbinden.

U moet eerst een apparaat koppelen aan de luidspreker voor u daar voor de eerste keer een BLUETOOTH-verbinding mee tot stand kunt brengen. Voer dezelfde procedures uit om andere apparaten te koppelen.

Geschikte besturingssystemen

macOS High Sierra (versie 10.13)


Doe het volgende voor u gaat beginnen.

 • Plaats uw computer binnen 1 m afstand van de luidspreker.

 • Sluit de luidspreker aan op een stopcontact via het netsnoer (meegeleverd).

 • Om te voorkomen dat er plotseling harde geluiden uit de luidspreker komen, moet u het volume van de computer die u heeft aangesloten op de luidspreker laag of uit zetten, of het afspelen stoppen.

 • Schakel de luidspreker van uw computer in.

  Als de luidspreker van uw computer is ingesteld op (Geluid uit), zal er geen geluid worden weergegeven via de BLUETOOTH-luidspreker.

  • Wanneer de luidspreker van uw computer is ingeschakeld:

   Afbeelding van het pictogram dat aangeeft dat de luidspreker aan staat.

 1. Raak de (Aan/uit) toets aan om de luidspreker in te schakelen.

  De (Aan/uit) indicator (groen) licht op.

 2. Blijf de BLUETOOTH-toets van de luidspreker tenminste 2 seconden aanraken.

  De BLUETOOTH-indicator (blauw) gaat snel knipperen en de luidspreker gaat in de stand voor het koppelen.

  Hint

  • Als de BLUETOOTH-indicator niet knippert, is het mogelijk dat de luidspreker al verbonden is met het BLUETOOTH-apparaat. Als dit het geval is, moet u de handelingen voor het koppelen nog een keer uitvoeren nadat u de luidspreker eerst uit hebt gezet.

 3. Zoek op de computer naar de luidspreker.
  1. Selecteer [(System Preferences)] - [Bluetooth] in de taakbalk rechts onderaan het scherm.

  2. Selecteer de naam van de luidspreker ([SRS-RA3000] of de naam die u hebt opgegeven bij de instelling van het Wi-Fi-netwerk) van het Bluetooth-scherm en klik dan op [Pair].

 4. Bevestig dat de BLUETOOTH-verbinding voltooid is.

  Wanneer de BLUETOOTH-verbinding tot stand is gebracht, zal de luidspreker piepen en zal de BLUETOOTH-indicator overschakelen van knipperen naar doorlopend branden.

 5. Klik op het pictogram voor de luidspreker rechts bovenaan het scherm en selecteer de naam van de luidspreker ([SRS-RA3000] of de naam die u hebt opgegeven bij de instelling van het Wi-Fi-netwerk) bij [Output Device].

  U kunt genieten van muziek enz. van uw computer.

Hint

 • De hierboven beschreven procedure is alleen bedoeld ter informatie. Raadpleeg voor details de handleiding van de computer.

Opmerking

 • Als de luidspreker uit de stand voor het koppelen met BLUETOOTH gaat voor u de procedure hebt voltooid en de naam van de luidspreker niet verschijnt op het scherm van het BLUETOOTH-apparaat, dan moet u de procedure herhalen vanaf stap 2.

 • Wanneer de luidspreker eenmaal gekoppeld is aan de computer, hoeft dat in principe niet meer opnieuw te gebeuren, behalve in de volgende gevallen:

  • De koppelingsinformatie is verwijderd als gevolg van een reparatie enz.

  • De koppelingsinformatie voor de luidspreker is verwijderd van de computer.

  • De luidspreker is geïnitialiseerd.

   Alle koppelingsinformatie zal worden verwijderd.

 • Het wachtwoord voor de luidspreker is "0000". Als er een ander wachtwoord dan "0000" is ingesteld op de computer, zal het koppelen met de luidspreker mislukken.