Over het bijwerken van de software en het controleren van de versie

Wanneer de nieuwste versie van de software online beschikbaar is, zal de software van uw luidspreker worden bijgewerkt zoals hieronder wordt beschreven. U hoeft verder niets te doen om de software te laten bijwerken.

Controleren van de versie

U kunt de softwareversie van de luidspreker controleren met "Sony | Music Center".

Selecteer de naam van uw luidspreker op het scherm van "Sony | Music Center" en tik dan op [Instellingen] - [Systeem] - [[SRS-RA3000] Versie].

Hint

  • U kunt de softwareversie van de luidspreker ook controleren met "Google Home". Selecteer de naam van uw luidspreker, open het instelscherm en controleer dan de softwareversie.

Voorbereidingen voor het updaten

Het is mogelijk om de software bij te werken wanneer de luidspreker zich in een van de volgende toestanden bevindt.

  1. De luidspreker heeft verbinding met het internet via een Wi-Fi-netwerk.

  2. De luidspreker is aangesloten op het stopcontact met het meegeleverde netsnoer.

Over automatische software updates

De software wordt automatisch bijgewerkt wanneer u de luidspreker niet gebruikt, bijvoorbeeld 's nachts, of wanneer de BLUETOOTH/Netwerkstand-by functie wordt ingeschakeld.

Opmerking

  • Controleer de (Aan/uit) indicator en de LINK-aanduiding voor de status van het bijwerken van de software.