De signaalsterkte van het Wi-Fi-netwerk controleren

De indicator op de luidspreker geeft de signaalsterkte (goede of slechte ontvangst) aan met de manier waarop hij oplicht wanneer de luidspreker is verbonden met een Wi-Fi-netwerk en wordt ingeschakeld.

 1. Wanneer de luidspreker is verbonden met een Wi-Fi-netwerk (de LINK-aanduiding (geelbruin) licht op), moet u de luidspreker inschakelen en dan de (AUDIO IN) toets en de (Volume -) toets tegelijkertijd tenminste 4 seconden lang blijven aanraken.

  De indicators ((AUDIO IN), (Muziekdienst), BLUETOOTH, (Geluidsmodus)) op de luidspreker lichten op.

  Het aantal indicators dat oplicht, geeft de sterkte van het signaal aan.

  Wanneer er een willekeurige toets wordt aangeraakt, wordt de aanduiding van de signaalsterkte geannuleerd.

  Wanneer er geen enkele indicator oplicht, is het signaal het zwakst. Wanneer er vier indicators oplichten, is het signaal het sterkst.

Voor een betere signaalontvangst

Probeer het volgende:

 • Verander de richting/locatie.

 • Schakel andere draadloze apparatuur uit.

Raak vervolgens een willekeurige toets aan om de aanduiding van de Wi-Fi-signaalsterkte te annuleren en herhaal de procedure vanaf stap 1.