De BLUETOOTH-verbinding wordt in stand gehouden, maar er komt geen geluid uit de luidspreker, of de geluidsweergave wordt onderbroken

  • Zorg ervoor dat de luidspreker is ingeschakeld. Wanneer de luidspreker is ingeschakeld, zal de (Aan/uit) indicator (groen) oplichten.

  • Zorg ervoor dat de luidspreker een BLUETOOTH-verbinding tot stand heeft gebracht met het BLUETOOTH-apparaat.

  • Koppel de luidspreker opnieuw met het BLUETOOTH-apparaat.

  • Het volume van de luidspreker of het BLUETOOTH-apparaat is te laag ingesteld. Stel het volume in op een gemiddeld niveau.

  • Als er een snoer is aangesloten op de AUDIO IN-aansluiting van de luidspreker of op het BLUETOOTH-apparaat, moet u dit loskoppelen.

  • Schakel het BLUETOOTH-apparaat uit en vervolgens weer in.