Kan geen verbinding met een netwerk maken via Wi-Fi®

 • Controleer of uw smartphone/iPhone verbonden is met een Wi-Fi-netwerk. Raadpleeg voor gedetailleerde instructies de gebruiksaanwijzing die bij de smartphone/iPhone wordt geleverd.

 • Controleer of uw luidspreker is verbonden met hetzelfde draadloze LAN als uw smartphone/iPhone. Raadpleeg voor gedetailleerde instructies de gebruiksaanwijzing die bij de smartphone/iPhone wordt geleverd.

 • Controleer of de draadloze LAN-router (toegangspunt) aan staat.

 • Wanneer u een draadloze LAN-verbinding wilt gebruiken, kunt u de luidspreker en de draadloze LAN-router (toegangspunt) dichter bij elkaar brengen en dan proberen de draadloze LAN-instellingen opnieuw te maken.

 • Controleer of de instellingen voor de draadloze LAN-router (toegangspunt) correct zijn. Als de SSID-stealthmodus van de draadloze LAN-router aan staat, moet u deze uit zetten. Raadpleeg voor gedetailleerde instructies over het instellen van de draadloze LAN-router de handleiding van de router.

 • Als er geen verbinding tot stand gebracht kan worden ook wanneer de correcte SSID voor de draadloze LAN-router (toegangspunt) is geselecteerd, moet u controleren of het correcte wachtwoord (beveiligingssleutel) wordt gebruikt.

  • Het wachtwoord (beveiligingssleutel) is hoofdlettergevoelig. U moet daarom goed opletten of u de juiste kleine letters of hoofdletters invoert voor de SSID. Er worden geen dubbelbyte tekens (Japans, Chinees enz.) geaccepteerd voor de SSID. Zorg er daarom voor dat u enkelbyte tekens (westerse talen) invoert.

  • Voorbeelden van mogelijk verwarrende tekens:

   "I (hoofdletter I)" en "l (kleine letter L)"

   "0 (cijfer 0)" en "O (hoofdletter O)"

   "d (kleine letter D)" en "b (kleine letter B)"

   "9 (cijfer 9)" en "q (kleine letter Q)"

 • Breng de draadloze LAN-router (toegangspunt) dichter bij de luidspreker. Apparaten die gebruik maken van het 2,4 GHz frequentiebereik, inclusief magnetrons, BLUETOOTH-apparaten en draadloze digitale apparaten, kunnen de luidspreker verhinderen om een draadloze verbinding tot stand te brengen. Zet de luidspreker verder bij dergelijke apparatuur vandaan of zet de apparatuur in kwestie uit.

 • De luidspreker biedt geen ondersteuning voor IEEE 802.11ac. Gebruik het 2,4 GHz frequentiebereik (11b, 11g, of 11n) of het 5 GHz frequentiebereik (11a, of 11n) voor uw draadloze verbinding.

 • Als er ook met de correcte instellingen geen verbinding tot stand kan worden gebracht, kunt u het volgende proberen.

  • Zet de draadloze LAN-router (toegangspunt) uit, wacht een poosje en zet hem dan weer aan.

  • Zet de luidspreker uit, wacht een poosje en zet hem dan weer aan.

  • Initialiseer de luidspreker en voer de instelling van de luidspreker van het begin af aan opnieuw uit.