Gebruiken van de BLUETOOTH/Netwerkstand-by functie

Als de BLUETOOTH/Netwerkstand-by functie is ingeschakeld, gaat de luidspreker aan wanneer er een BLUETOOTH-apparaat of netwerkapparaat wordt bediend. De opstarttijd wordt korter en de luidspreker kan sneller worden gebruikt dan bij normaal opstarten.

  1. Zet de luidspreker aan.

    De (Aan/uit) indicator (groen) licht op.

  2. Blijf de (Aan/uit) toets en de BLUETOOTH-toets tegelijkertijd tenminste 4 seconden lang aanraken.

    Wanneer de BLUETOOTH/Netwerkstand-by functie is ingeschakeld, licht de (Aan/uit) indicator (geelbruin) op en wordt de luidspreker automatisch uitgeschakeld.

    Als u een netwerkapparaat of een BLUETOOTH-apparaat bedient om dit met de luidspreker te verbinden, zal de luidspreker automatisch worden ingeschakeld om de verbinding tot stand te brengen.

Uitschakelen van de BLUETOOTH/Netwerkstand-by functie

Blijf de (Aan/uit) toets en de BLUETOOTH-toets tegelijkertijd tenminste 4 seconden lang aanraken.

Hint

  • Wanneer de BLUETOOTH/Netwerkstand-by functie van de luidspreker is ingeschakeld, blijft de (Aan/uit) indicator (geelbruin) oplichten wanneer de luidspreker wordt uitgeschakeld.

  • U kunt ook met "Sony | Music Center" de BLUETOOTH/Netwerkstand-by functie in-/uitschakelen.