De Wi-Fi en BLUETOOTH-signalen uitschakelen op de luidspreker

Voor u de luidspreker buiten gaat gebruiken, moet u de Wi-Fi en BLUETOOTH-functies uitschakelen.

  1. Blijf wanneer de luidspreker is ingeschakeld de (Muziekdienst) toets en de (Volume +) toets tegelijkertijd tenminste 4 seconden lang aanraken.

    Telkens wanneer u de (Muziekdienst) toets en de (Volume +) toets blijft aanraken, worden de Wi-Fi en BLUETOOTH-functies in- en uitgeschakeld.

    Wanneer deze functies worden ingeschakeld, zullen de BLUETOOTH-indicator (blauw) en de (Muziekdienst) indicator (wit) twee keer langzaam knipperen.

    Wanneer deze functies worden uitgeschakeld, zullen de BLUETOOTH-indicator (blauw) en de (Muziekdienst) indicator (wit) 10 keer snel knipperen.