Herstellen van de standaardinstellingen van het toestel (initialiseren)

Blijf wanneer de luidspreker is ingeschakeld de (Weergave/Pauze) toets en de (Volume -) toets tegelijkertijd tenminste 4 seconden lang aanraken. Wanneer de luidspreker de instructie geaccepteerd heeft, zullen de BLUETOOTH, (Muziekdienst) en (AUDIO IN) indicators tegelijkertijd oplichten. Na een tijdje gaan deze drie indicators uit om aan te geven dat het initialiseren voltooid is, waarna de luidspreker opnieuw opstart.

Wanneer de luidspreker geïnitialiseerd wordt, worden de koppelingsinformatie en de netwerkinstellingen voor BLUETOOTH-apparaten verwijderd en worden alle luidsprekerinstellingen teruggezet op de standaard fabrieksinstellingen.