Van tevoren vereist 2: De begininstellingen maken voor Alexa met "Sony | Music Center"

Met "Sony | Music Center" kunt u muziek weergeven van Amazon Music of de luidspreker koppelen met een Amazon Alexa Built-in apparaat.

  1. Tik op [Music Center] op uw smartphone/iPhone om de applicatie op te starten.

    Pictogram voor Music Center

  2. Selecteer op het scherm waarop u de naam van de luidspreker hebt geselecteerd achtereenvolgens [Instellingen] - [Amazon Alexa] - [Initiële configuratie].

  3. Volg de instructies op het scherm om de instellingen voor het bedienen van de luidspreker met Alexa uit te voeren.

Opmerking

  • Amazon Alexa is niet beschikbaar in alle talen en alle landen/regio’s.

  • Zorg er voor u "Sony | Music Center" gaat gebruiken voor dat er een Wi-Fi-netwerkverbinding tot stand is gebracht.