Koppelen en verbinding maken met BLUETOOTH-apparaten

Wanneer u met twee of meer BLUETOOTH-apparaten wilt koppelen, moet u voor elk apparaat apart de volgende koppelprocedure uitvoeren.

Voor u de luidspreker gaat bedienen, moet u het volgende doen:

 • Plaats het BLUETOOTH-apparaat binnen 1 m afstand van de luidspreker.

 • Sluit de luidspreker aan op een stopcontact via het netsnoer (meegeleverd).

 • Om te voorkomen dat er plotseling harde geluiden uit de luidspreker komen, moet u het volume van het BLUETOOTH-apparaat dat u heeft verbonden met de luidspreker laag of uit zetten, of het afspelen op dat apparaat stoppen.

  Afhankelijk van het gekoppelde BLUETOOTH-apparaat is het mogelijk dat het volume van het BLUETOOTH-apparaat gesynchroniseerd kan worden met het volume van de luidspreker wanneer u muziek begint af te spelen nadat er een BLUETOOTH-verbinding tot stand is gebracht.

 • Zorg ervoor dat u de handleiding van het BLUETOOTH-apparaat bij de hand hebt.

 1. Blijf de BLUETOOTH-toets van de luidspreker tenminste 2 seconden aanraken.

  De BLUETOOTH-indicator (blauw) gaat snel knipperen en de luidspreker gaat in de stand voor het koppelen.

  Hint

  • Als de BLUETOOTH-indicator niet knippert, is het mogelijk dat de luidspreker al verbonden is met het BLUETOOTH-apparaat. Als dit het geval is, moet u de handelingen voor het koppelen nog een keer uitvoeren nadat u de luidspreker eerst uit hebt gezet.

 2. Voer de koppelprocedure op het BLUETOOTH-apparaat uit om de luidspreker te detecteren.

  Wanneer er een lijst met gedetecteerde apparaten verschijnt op het scherm van het BLUETOOTH-apparaat, moet u de naam van de luidspreker ([SRS-RA3000] of de naam die u hebt opgegeven bij de instelling van het Wi-Fi-netwerk) selecteren.

  Als u om een wachtwoord* wordt gevraagd op het BLUETOOTH-apparaat, moet u "0000" invoeren.

  * Een dergelijk wachtwoord kan ook "Passcode", "PIN-code", "Pin-nummer" of "Password" worden genoemd.

 3. Volg de instructies op het scherm van het BLUETOOTH-apparaat om een BLUETOOTH-verbinding tot stand te brengen.

  Wanneer de BLUETOOTH-verbinding tot stand is gebracht, zal de luidspreker piepen en zal de BLUETOOTH-indicator overschakelen van knipperen naar doorlopend branden.

Hint

 • Voor details over de bediening van BLUETOOTH-apparatuur moet u de gebruiksaanwijzing raadplegen die bij het BLUETOOTH-apparaat wordt geleverd.

Opmerking

 • Als de luidspreker uit de stand voor het koppelen met BLUETOOTH gaat voor u de procedure hebt voltooid en de naam van de luidspreker niet verschijnt op het scherm van het BLUETOOTH-apparaat, dan moet u de procedure herhalen vanaf stap 1.

 • Wanneer de luidspreker eenmaal gekoppeld is aan het BLUETOOTH-apparaat, hoeft dat in principe niet meer opnieuw te gebeuren, behalve in de volgende gevallen:

  • De koppelingsinformatie is verwijderd als gevolg van een reparatie enz.

  • De koppelingsinformatie voor de luidspreker is verwijderd van het BLUETOOTH-apparaat.

  • De luidspreker is geïnitialiseerd.

   Alle koppelingsinformatie zal worden verwijderd.

 • We raden u niet aan om naar video te kijken via een BLUETOOTH-verbinding. Er kan een klein verschil optreden in de weergave van de video en de audio.

 • Deze luidspreker biedt geen ondersteuning voor het BLUETOOTH profiel HFP (Hands-free Profile)/HSP (Headset Profile) dat handenvrije telefoongesprekken mogelijk maakt met een mobiele telefoon met BLUETOOTH.