Auteursrechten en handelsmerken

 • Apple, iPhone, iPod en iPod touch zijn handelsmerken van Apple Inc., gedeponeerd in de Verenigde Staten en andere landen. App Store is een servicemerk van Apple Inc.

 • Het gebruik van de Made for Apple-badge betekent dat een accessoire ontworpen is om specifiek aangesloten te worden met het/de Apple-product(en) dat/die geïdentificeerd is/zijn in de badge, en gecertificeerd is door de ontwerper om te beantwoorden aan de prestatienormen van Apple. Apple is niet verantwoordelijk voor de werking van dit apparaat of naleving van veiligheidseisen en wettelijke standaarden.

 • Het merkteken en de logo's met het woord BLUETOOTH® zijn gedeponeerde handelsmerken die eigendom zijn van Bluetooth SIG, Inc. en ieder gebruik van dergelijke merktekens door Sony Corporation vindt plaats onder licentie.

 • Wi-Fi® en Wi-Fi Alliance® zijn geregistreerde handelsmerken van Wi-Fi Alliance®.

 • Wi-Fi CERTIFIED™ is een handelsmerk van de Wi-Fi Alliance®.

 • Het Wi-Fi CERTIFIED™ logo is een keurmerk van de Wi-Fi Alliance®.

 • Google, Google Home, Android, Google Play, Chromecast built-in en andere verwante merken en logo's zijn handelsmerken van Google LLC.

 • De Spotify Software is onderhevig aan de onderstaande licenties van derden:

  https://www.spotify.com/connect/third-party-licenses

 • Spotify en de Spotify-logo's zijn handelsmerken van de Spotify-groep.*

  * Afhankelijk van het land of de regio is deze functie mogelijk niet beschikbaar.

 • Amazon, Alexa, Amazon Music en alle bijbehorende logo's zijn handelsmerken van Amazon.com, Inc. of zijn partners.

 • Andere handelsmerken en handelsnamen zijn van de respectievelijke eigenaren.