Gebruiken van de Autom. stand-by-functie

Wanneer de Autom. stand-by-functie is ingeschakeld, zal de luidspreker automatisch worden uitgeschakeld wanneer er 15 minuten lang geen bediening wordt uitgevoerd of audio wordt weergegeven.

De Autom. stand-by-functie staat standaard ingeschakeld.

  1. Blijf de (Geluidsmodus) toets en de (AUDIO IN) toets tegelijkertijd tenminste 4 seconden lang aanraken.

    Wanneer de Autom. stand-by-functie wordt uitgeschakeld, zal de (Aan/uit) indicator (groen) 3 keer knipperen.

    Wanneer de Autom. stand-by-functie wordt ingeschakeld, zal de (Aan/uit) indicator (groen) twee keer knipperen.

Hint

  • U kunt ook met "Sony | Music Center" de Autom. stand-by-functie in-/uitschakelen.