Een Wi-Fi-verbinding instellen met behulp van een iOS-apparaat

Het luidsprekersysteem is compatibel met Apple Setup.

Met deze functie kunt u het luidsprekersysteem verbinden met hetzelfde netwerk als het netwerk waarmee uw iOS-apparaat via Wi-Fi verbonden is zonder daarvoor de netwerknaam en het wachtwoord te moeten invoeren.

  1. Druk op HOME.

    Het menu Home wordt weergegeven op het televisiescherm.

  2. Selecteer [Setup] - [Advanced Settings] in het menu Home.
  3. Selecteer [Network Settings].

    Zorg ervoor dat [Wi-Fi Connection] ingesteld is op [On].

  4. Selecteer [Internet Settings] - [Next].
  5. Selecteer [Use Apple Setup].
  6. Bedien het iOS-apparaat zoals aangegeven op het scherm.