De software updaten

Als u de software bijwerkt naar de nieuwste versie, kunt u de nieuwste functies benutten.

Meer informatie over de updatefuncties vindt u op de volgende website:

Opmerking

 • Het kan tot 20 minuten duren voordat de update voltooid is.
 • Om updates via het internet uit te voeren, is er een internetverbinding nodig.
 • Tijdens de update mag u het luidsprekersysteem niet in- of uitschakelen, mag u het netsnoer niet loskoppelen, mag u HDMI-kabels niet loskoppelen/aansluiten en mag u het luidsprekersysteem of de tv niet bedienen. Wacht tot de software-update voltooid is.
 • Stel [Setup] - [Advanced Settings] - [Network Settings] - [Auto Update Settings] - [Auto Update] in op [On] als u software-updates automatisch wilt uitvoeren. Afhankelijk van de details van de updates is het mogelijk dat software-updates toch worden uitgevoerd als [Off] geselecteerd is bij [Auto Update].
 1. Wanneer u de optionele subwoofer of achterluidsprekers gebruikt, moet u ervoor zorgen dat ze ingeschakeld zijn en verbonden zijn met het luidsprekersysteem.

  De voedingsindicator(s) van de optionele subwoofer en/of achterluidspreker(s) licht(en) groen op.

 2. Druk op HOME.

  Het menu Home wordt weergegeven op het televisiescherm.

 3. Selecteer [Setup] - [Advanced Settings] in het menu Home.

  Als het luidsprekersysteem update-informatie detecteert op het netwerk, verschijnen de updatemelding en [Software Update] in het menu Home. Selecteer in dat geval [Software Update] en volg de instructies op het scherm.

 4. Selecteer [Software Update].

  Het scherm [Software Update] verschijnt op het tv-scherm.

 5. Selecteer het item om te updaten.

  Selecteer het update-item uit de volgende items door op (omhoog)/ (omlaag) en (bevestigen) te drukken en volg daarna de instructies op het scherm om de software te updaten.

  Het luidsprekersysteem wordt automatisch opnieuw opgestart wanneer een software-update start.

  Tijdens een software-update verschijnt [UPDATE] op het display op het voorpaneel.

  Na de update start het luidsprekersysteem automatisch opnieuw op.

[Network Update]

Hiermee wordt de software bijgewerkt via het beschikbare netwerk. Zorg dat het netwerk met het internet is verbonden.

[USB Update]

Hiermee kunt u de software bijwerken met behulp van een USB-geheugen. Meer informatie over het updaten vindt u in de instructies die weergegeven worden tijdens het downloaden van het updatebestand.

[Wireless Speakers Update]

Hiermee kunt u de software van de optionele subwoofer en achterluidsprekers updaten wanneer de recentste versie van de software van het luidsprekersysteem geïnstalleerd is.

Opmerking

 • U kunt [USB Update] uitvoeren door de BLUETOOTH- en (voeding)-knop op de Bar Speaker gedurende 7 seconden ingedrukt te houden.
 • Als het niet lukt om de optionele subwoofer of achterluidsprekers te updaten, plaatst u ze dichter bij de Bar Speaker en probeert u opnieuw te updaten.