Het luidsprekersysteem bedienen door het tegelijk te schakelen met een tv (functie Controle voor HDMI)

Wanneer u een tv die compatibel is met de functie Controle voor HDMI aansluit met behulp van een HDMI-kabel, kunt u het luidsprekersysteem tegelijk bedienen met de tv (bv. in-/uitschakelen of het volume regelen).

Over de functie Controle voor HDMI

De functie Controle voor HDMI is een functie die het mogelijk maakt om apparaten die via een HDMI-kabel (High-Definition Multimedia Interface) met elkaar verbonden zijn tegelijk te bedienen.

Hoewel deze functie normaal werkt voor apparaten die compatibel zijn met de functie Controle voor HDMI, is het mogelijk dat de functie niet werkt voor apparaten die niet door Sony werden geproduceerd.

Voorbereidingen treffen om het luidsprekersysteem tegelijk met een tv te schakelen

Open de instellingen voor de functie Controle voor HDMI van de tv die met behulp van een HDMI-kabel op het luidsprekersysteem aangesloten is.

De standaardinstelling van de functie Controle voor HDMI van het luidsprekersysteem is [On].

Hint

  • Wanneer u een apparaat zoals een Blu-ray Disc-speler met behulp van een HDMI-kabel aansluit op een tv, schakel dan de functie Controle voor HDMI ervan in.
  • Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van de tv of Blu-ray Disc-speler om de functie Controle voor HDMI ervan in te schakelen.
  • Als u de functie Controle voor HDMI ("BRAVIA" Sync) inschakelt wanneer u een door Sony gefabriceerde tv gebruikt, dan wordt de functie Controle voor HDMI van het luidsprekersysteem ook automatisch ingeschakeld. Als de instellingen voltooid zijn, verschijnt [DONE] op het display op het voorpaneel.

In- en uitschakelen of het volume regelen met de afstandsbediening van een tv

Wanneer u de tv in-/uitschakelt of het volume ervan regelt met de afstandsbediening ervan, wordt dezelfde handeling uitgevoerd voor het luidsprekersysteem.

Tv

Afstandsbediening van de tv

Apparaten tegelijk in- of uitschakelen

Wanneer u de tv in- of uitschakelt, wordt het luidsprekersysteem ook automatisch in- of uitgeschakeld.

Opmerking

  • Als u het luidsprekersysteem uitschakelt voor u de tv uitschakelt, is het mogelijk dat het luidsprekersysteem de volgende keer wanneer u de tv inschakelt niet automatisch ingeschakeld wordt. Ga in dat geval als volgt te werk:
    • Selecteer het luidsprekersysteem als apparaat voor geluidsuitvoer in het menu van de tv.
    • Als u een Sony-tv gebruikt, schakel het luidsprekersysteem dan in terwijl de tv ingeschakeld is.

Volumeregeling

Het geluid van het tv-programma dat u bekijkt, wordt automatisch uitgevoerd door het luidsprekersysteem. U kunt het volume van het luidsprekersysteem aanpassen met de afstandsbediening van de tv.

Andere schakelfuncties

Bediening van het menu met de afstandsbediening van de tv

U kunt het menu van het luidsprekersysteem gebruiken door de naam van het luidsprekersysteem te selecteren wanneer u de ingang wijzigt of via het menu Sync van de tv.

Opmerking

  • Sommige Sony-tv's beschikken over het menu Sync. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van uw tv om na te gaan of deze ondersteuning biedt voor het menu Sync.

Taal volgen

Wanneer u de taal voor de schermitems van de tv wijzigt, wordt de taal voor de schermitems van het luidsprekersysteem ook gewijzigd.

Functie One-Touch Play

Wanneer u inhoud afspeelt op een Blu-ray Disc-speler of "PlayStation®4" enz. die aangesloten is op de tv, worden het luidsprekersysteem en de tv automatisch ingeschakeld.

Hint

  • U kunt de instellingen voor Controle voor HDMI wijzigen door [Setup] - [Advanced Settings] - [HDMI Settings] te selecteren in het menu Home.