[HDMI Settings]

[Control for HDMI]

[On]: de functie Controle voor HDMI is ingeschakeld. Apparaten die verbonden zijn via een HDMI-kabel kunnen elkaar bedienen.

[Off]: uit


[Standby Linked to TV]

Deze functie is beschikbaar wanneer u [Control for HDMI] instelt op [On].

[Auto]: als de ingang van het systeem [TV] of [HDMI] is, wordt het systeem automatisch uitgeschakeld wanneer u de tv uitschakelt.

[On]: het luidsprekersysteem wordt automatisch uitgeschakeld wanneer u de tv uitschakelt, ongeacht de gebruikte ingang.

[Off]: het luidsprekersysteem wordt niet uitgeschakeld wanneer u de tv uitschakelt.


[Standby Through]

Deze functie is beschikbaar wanneer u [Control for HDMI] instelt op [On].

[Auto]: signalen worden uitgevoerd via de HDMI OUT (TV eARC/ARC)-aansluiting van het luidsprekersysteem wanneer de tv ingeschakeld is terwijl het luidsprekersysteem uitgeschakeld is. Door de aangesloten tv uit te schakelen, kunt u het energieverbruik van het luidsprekersysteem tijdens stand-by verder verminderen dan wanneer alleen de instelling [On] gekozen is.

[On]: signalen worden altijd uitgevoerd via de HDMI OUT (TV eARC/ARC)-aansluiting van het luidsprekersysteem wanneer het luidsprekersysteem niet ingeschakeld is. Als u een tv van een ander merk dan Sony aansluit, raden wij u aan deze instelling te selecteren.

[Off]: signalen worden niet uitgevoerd via de HDMI OUT (TV eARC/ARC)-aansluiting van het luidsprekersysteem wanneer het luidsprekersysteem niet ingeschakeld is. Schakel het luidsprekersysteem in om op de tv content te bekijken van een apparaat dat verbonden is met het luidsprekersysteem. U kunt het energieverbruik van het luidsprekersysteem tijdens stand-by verder verminderen dan wanneer alleen de instelling [On] gekozen is.


[TV Audio Input Mode]

Stel deze functie in wanneer het luidsprekersysteem aangesloten is op de met eARC of ARC compatibele HDMI IN-aansluiting van een tv. De functie eARC of ARC is beschikbaar wanneer u [Control for HDMI] instelt op [On].

[Auto]: u kunt het geluid van de tv beluisteren via het luidsprekersysteem. Het geluid van eARC of ARC krijgt voorrang indien dit is ingesteld op [Auto].

[Optical]: gebruik deze instelling wanneer er een optische digitale kabel aangesloten is.


[eARC]

Stel deze functie in wanneer het luidsprekersysteem aangesloten is op de met eARC compatibele HDMI IN-aansluiting van een tv. Bij het aansluiten op een tv die compatibel is met ARC (niet compatibel met eARC), werkt de ARC-functie, ongeacht deze instelling.

[On]: de eARC-functie is ingeschakeld. De eARC-functie werkt bij het aansluiten op een tv die compatibel is met eARC.

[Off]: de eARC-functie is uitgeschakeld.

Opmerking

 • Wanneer [eARC] ingesteld is op [On], is het belangrijk om ook de eARC-instelling van de aangesloten tv te controleren. Zie voor meer informatie de bedieningshandleiding van de tv.

Hint

 • Het luidsprekersysteem is compatibel met eARC (Enhanced Audio Return Channel). eARC is een nieuwe functie die is gestandaardiseerd door HDMI2.1 en biedt ondersteuning voor de nieuwste audio-indelingen naast audio-indelingen die worden ondersteund door het bestaande ARC (Audio Return Channel).
  U kunt genieten van objectaudiocontent zoals Dolby Atmos, Dolby TrueHD en DTS:X of meerkanaals-LPCM-content die niet kan worden overgedragen via ARC door het systeem door middel van een HDMI-kabel aan te sluiten op een tv die compatibel is met eARC.
  Zie "Een tv die compatibel is met ARC/eARC aansluiten" voor meer informatie over de aansluiting.


[HDMI Signal Format]

U kunt de video-indeling die ontvangen kan worden, selecteren. Als het beeld en geluid van het apparaat dat aangesloten is op het luidsprekersysteem niet correct worden uitgevoerd, wijzigt u de instelling [HDMI Signal Format].

 • [HDMI IN]

  [Standard format]: selecteer deze optie wanneer de aangesloten tv en apparaten SD-video-indelingen ondersteunen.

  [Enhanced format]: selecteer deze optie wanneer zowel de aangesloten tv als apparaten HD-video-indelingen zoals 4K 60p 4:4:4 enz. ondersteunen.

  [Enhanced format (4K120, 8K)]: selecteer deze optie wanneer zowel de aangesloten tv als apparaten HD-video-indelingen zoals 4K 120p, 8K enz. ondersteunen.

Opmerking

 • Afhankelijk van de tv is het mogelijk dat de tv-instelling voor HDMI-uitvoer geconfigureerd moet worden. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van de tv.
 • Als het beeld en geluid niet worden weergegeven wanneer [HDMI Signal Format] ingesteld is op [Enhanced format (4K120, 8K)], moet u deze optie instellen op [Enhanced format] of [Standard format].
 • Als het beeld en geluid niet worden weergegeven wanneer [HDMI Signal Format] ingesteld is op [Enhanced format], moet u deze optie instellen op [Standard format].
 • Raadpleeg "Ondersteunde HDMI-video-indelingen" voor meer informatie over de video-indelingen die kunnen worden ontvangen en de HDMI-kabel die kan worden gebruikt.


[Video output for PIP/PBP-displayed TV]

[On]: wanneer de ingang TV geselecteerd is op het luidsprekersysteem, wordt het beeld van de ingang HDMI uitgevoerd naar de tv. Om de weergave Picture-in-Picture (PIP)/Picture-by-Picture (PBP) van de tv te gebruiken, stelt u deze instelling in op [On].

[Off]: wanneer de ingang TV geselecteerd is op het luidsprekersysteem, wordt het beeld van de ingang HDMI niet uitgevoerd naar de tv.