Het geluid van de tv wordt niet via het luidsprekersysteem uitgevoerd.

 • Controleer het type en de verbinding van een HDMI-kabel, kabel voor modus TV-middenspeaker of optische digitale kabel die verbonden is met het luidsprekersysteem en de tv.
 • Koppel de kabels die aangesloten zijn op de tv en het luidsprekersysteem los en sluit ze daarna opnieuw stevig aan. Trek het netsnoer van de tv en het luidsprekersysteem uit het stopcontact en sluit ze vervolgens opnieuw aan.
 • Wanneer het luidsprekersysteem en de tv met elkaar verbonden zijn via een HDMI-kabel, moet u het volgende controleren.
  • De HDMI-aansluiting van de aangesloten tv is gemarkeerd met "eARC" of "ARC".
  • De functie Controle voor HDMI van de tv is ingeschakeld.
  • De eARC- of ARC-functie van de tv is ingeschakeld.
  • Het aantal verbonden apparaten dat bediend kan worden via de functie Controle voor HDMI ligt niet hoger dan de limiet.
  • Op het luidsprekersysteem is [Setup] - [Advanced Settings] - [HDMI Settings] - [Control for HDMI] ingesteld op [On] en is [Setup] - [Advanced Settings] - [HDMI Settings] - [TV Audio Input Mode] ingesteld op [Auto].
 • Als uw tv niet compatibel is met eARC, stelt u [Setup] - [Advanced Settings] - [HDMI Settings] - [eARC] in op [Off].
 • Als uw tv niet compatibel is met eARC of ARC, sluit dan een optische digitale kabel aan. Als de tv niet compatibel is met eARC of ARC, zal het geluid van de tv niet uitgevoerd worden via het luidsprekersysteem, zelfs niet als het luidsprekersysteem aangesloten is op de HDMI IN-aansluiting van de tv.
 • Wijzig de ingang van het luidsprekersysteem naar de ingang TV.
 • Verhoog het volume op het luidsprekersysteem of annuleer de geluidsdemping.
 • Als het geluid van een Blu-ray Disc-speler, settopbox, gameconsole enz. die aangesloten is op de tv niet uitgevoerd wordt, sluit u het apparaat aan op de HDMI IN-aansluiting van het luidsprekersysteem en wijzigt u de ingang van het luidsprekersysteem naar de ingang voor het aangesloten apparaat ([HDMI]).
 • Afhankelijk van de volgorde waarin u de tv en het luidsprekersysteem inschakelt, is het mogelijk dat het geluid van het luidsprekersysteem gedempt is en dat [MUTING] weergegeven wordt op het display op het voorpaneel van het luidsprekersysteem. Schakel indien dat gebeurt eerst de tv en vervolgens het luidsprekersysteem in.
 • Druk op TV/AUDIO SYSTEM op de afstandsbediening om de geluidsuitvoer van de aangesloten tv om te schakelen of de luidsprekerinstelling van uw tv in te stellen op Audiosysteem. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van uw tv om na te gaan hoe u de tv moet instellen.