Bij het bekijken van een ander apparaat

  1. Druk op OPTIONS.

    Het menu Opties verschijnt op het tv-scherm.

  2. Selecteer [A/V sync].
  3. Pas de vertraging aan met (omhoog)/ (omlaag) en druk vervolgens op (bevestigen).

    U kunt de vertraging instellen van 0 msec tot 300 msec in stappen van 25 msec.

Hint

  • Als uw tv een functie heeft waarmee de vertraging tussen het beeld en geluid kan worden aangepast, kunt u deze gebruiken om bij te stellen. Zie voor meer informatie de bedieningshandleiding van de tv.