Geluid van een tv beluisteren door het luidsprekersysteem en een tv draadloos met elkaar te verbinden

Koppel het luidsprekersysteem via BLUETOOTH met de tv.

Koppelen is een proces waarbij informatie over BLUETOOTH-apparaten die draadloos verbinding met elkaar moeten maken vooraf geregistreerd wordt.

 1. Schakel de tv in.
 2. Druk op (voeding) om het luidsprekersysteem in te schakelen.
 3. Houd de BLUETOOTH-knop op de Bar Speaker en TV op de afstandsbediening gedurende 5 seconden tegelijk ingedrukt.

  Het luidsprekersysteem schakelt over naar de BLUETOOTH-koppelingsmodus.

  [TV (BT) ON] en [PAIRING] verschijnen om beurten op het display op het voorpaneel.

  Illustratie met daarop de locatie van de BLUETOOTH-knop op de Bar Speaker. Rechtsboven op de Bar Speaker zijn verschillende knoppen. De BLUETOOTH-knop is de vierde knop van rechts.

  BLUETOOTH-knop

 4. Controleer of de BLUETOOTH-indicator op de Bar Speaker snel blauw knippert en [PAIRING] weergegeven wordt op het display op het voorpaneel.

 5. Zoek het luidsprekersysteem op de tv door de koppelingsprocedure uit te voeren.

  De lijst met de gevonden BLUETOOTH-apparaten verschijnt op het tv-scherm.

  Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van de tv voor meer informatie over de te volgen procedure voor het koppelen van het BLUETOOTH-apparaat met de tv.

 6. Selecteer "HT-A5000" in de lijst op het tv-scherm om het luidsprekersysteem met de tv te koppelen.
 7. Controleer of de BLUETOOTH-indicator op de Bar Speaker blauw oplicht en [TV (BT)] weergegeven wordt op het display op het voorpaneel.

  Er is een verbinding ingesteld tussen het luidsprekersysteem en de tv.

 8. Selecteer een programma of apparaatingang met behulp van de afstandsbediening van de tv.

  Het geluid van het beeld dat weergegeven wordt op het scherm van de tv wordt uitgevoerd via het luidsprekersysteem.

 9. Regel het volume van het luidsprekersysteem met de afstandsbediening van de tv.

  Wanneer u de dempingsknop op de afstandsbediening van de tv indrukt, wordt het geluid tijdelijk gedempt.

Opmerking

 • Als het geluid van de tv niet uitgevoerd wordt via het luidsprekersysteem, drukt u op TV en controleert u de status van het display op het voorpaneel en de indicators op de Bar Speaker.
  • [TV (BT)] wordt weergegeven op het display op het voorpaneel: het luidsprekersysteem en de tv zijn met elkaar verbonden en het geluid van de tv wordt uitgevoerd via het luidsprekersysteem.
  • De BLUETOOTH-indicator knippert snel en [PAIRING] wordt weergegeven op het display op het voorpaneel: voer de koppelingsprocedure uit op de tv.
  • [TV] wordt weergegeven op het display op het voorpaneel: voer de nodige stappen uit vanaf het begin.
 • Wanneer u het luidsprekersysteem en de tv via een HDMI-kabel met elkaar verbindt, wordt de BLUETOOTH-verbinding verbroken. Om het luidsprekersysteem en de tv opnieuw via BLUETOOTH met elkaar te verbinden, koppelt u de HDMI-kabel los en voert u de verbindingsprocedure opnieuw uit vanaf het begin.