Muziek op een USB-apparaat beluisteren

U kunt muziekbestanden afspelen die op een aangesloten USB-apparaat opgeslagen zijn.

 1. Sluit het USB-apparaat aan op de (USB)-poort.

 2. Druk op HOME.

  Het menu Home wordt weergegeven op het televisiescherm.

 3. Selecteer [Listen] - [USB (Connected)] in het menu Home.
 4. Selecteer de map waarin er nummers opgeslagen zijn en selecteer vervolgens een nummer.

  Het geselecteerde nummer wordt afgespeeld en het geluid wordt uitgevoerd via het luidsprekersysteem.

 5. Regel het volume.

Opmerking

 • Verwijder het USB-apparaat niet wanneer het in gebruik is. Schakel het luidsprekersysteem uit voor u het USB-apparaat verwijdert of aansluit om gegevensverlies of schade aan het USB-apparaat te vermijden.

Hint

 • U kunt de ingang USB rechtstreeks selecteren door op USB te drukken op de afstandsbediening.

Over het scherm voor het afspelen van muziek

Selecteer de volgende knoppen op het tv-scherm door op (links)/ (rechts) te drukken en druk vervolgens op (bevestigen).

 • (afspelen)/ (pauzeren)

  Hiermee kunt u het afspelen starten of pauzeren.

  U kunt hiervoor ook (afspelen/pauzeren) op de afstandsbediening gebruiken.

 • (vorige)/ (volgende)

  Hiermee kunt u het vorige of volgende muziekbestand afspelen.

  U kunt hiervoor ook (vorige)/ (volgende) op de afstandsbediening gebruiken.

 • (willekeurig afspelen)

  Hiermee kunt u de muziekbestanden in willekeurige volgorde afspelen. Telkens wanneer u op (bevestigen) drukt, wordt de functie voor willekeurig afspelen in- of uitgeschakeld.

 • (herhaald afspelen)

  Druk meermaals op (bevestigen) om de modus voor herhaald afspelen in of uit te schakelen.

  Modus voor herhaald afspelen Beschrijving
  (alles herhalen) Alle muziekbestanden worden herhaald.
  (map herhaald afspelen) Alle muziekbestanden in een map worden herhaald.
  (één nummer herhalen) Het muziekbestand dat nu wordt afgespeeld, wordt herhaald.
  (uit) De modus voor herhaald afspelen wordt geannuleerd.

Hint

 • U kunt terugspoelen/doorspoelen door (vorige)/ (volgende) op de afstandsbediening ingedrukt te houden tijdens het afspelen.