[BT TX] verschijnt op het display op het voorpaneel.

  • Stel [Setup] - [Advanced Settings] - [Bluetooth Settings] - [Bluetooth Mode] in op [Receiver]. [BT TX] verschijnt op het display op het voorpaneel als [Bluetooth Mode] ingesteld is op [Transmitter].