Dialogen duidelijker maken (VOICE)

  1. Druk op VOICE om de instelling te selecteren.

    De instelling verschijnt op het tv-scherm.

    • [Voice: On]: het dialoogbereik wordt verbeterd, waardoor de dialogen duidelijk verstaanbaar zijn.
    • [Voice: Off]: hiermee kunt u de stemmodus uitschakelen.

Opmerking

  • De instelling wordt niet weergegeven op het tv-scherm wanneer de ingang TV geselecteerd is. In dat geval kunt u de instelling controleren op het display op het voorpaneel.
  • Wanneer het BLUETOOTH-apparaat verbonden is in de BLUETOOTH-transmissiestand, is de stemmodus uitgeschakeld.