Bij het bekijken van de tv

 1. Druk op OPTIONS.

  [SYNC] verschijnt op het display op het voorpaneel.

 2. Druk op (rechts) of (bevestigen).

  De aanpassingstijd verschijnt op het display op het voorpaneel.

 3. Pas de vertraging aan met (omhoog)/ (omlaag) en druk vervolgens op (bevestigen).

  U kunt de vertraging instellen van 0 msec tot 300 msec in stappen van 25 msec.

 4. Druk op OPTIONS.

  Het optiemenu op het display op het voorpaneel wordt uitgeschakeld.