De optionele luidspreker handmatig verbinden

De optionele luidspreker wordt automatisch verbonden met het luidsprekersysteem wanneer deze ingeschakeld wordt. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van de optionele luidspreker voor meer informatie.

Als het niet lukt om de optionele luidspreker automatisch te verbinden met het luidsprekersysteem, volg dan de onderstaande stappen om handmatig verbinding te maken.

 1. Druk op HOME.

  Het menu Home wordt weergegeven op het televisiescherm.

 2. Selecteer [Setup] - [Advanced Settings] in het menu Home.
 3. Selecteer [Speaker Settings] - [Wireless Speaker Settings] - [Start manual linking].

  Het scherm [Start manual linking] verschijnt op het tv-scherm.

 4. Druk op LINK op de optionele luidspreker.

  De voedingsindicator van de optionele luidspreker waarop u op LINK hebt gedrukt, knippert herhaaldelijk twee keer groen.

 5. Selecteer [Start].

  De handmatige verbinding wordt gestart.

  Het verbindingsproces wordt weergegeven op het tv-scherm.

  Om de handmatige verbinding te annuleren, selecteert u [Cancel].

 6. Wanneer [Connected] wordt weergegeven op de optionele luidspreker waarmee u verbinding wilt maken, selecteert u [Finish].
 7. Druk op (bevestigen).

  De handmatige verbinding is voltooid en de voedingsindicator op de optionele luidspreker licht groen op.

Opmerking

 • Als u [Start manual linking] uitvoert, wordt [Setup] - [Advanced Settings] - [Speaker Settings] - [Wireless Speaker Settings] - [Link mode] automatisch ingesteld op [Manual].
 • Alleen de luidsprekers waarop [Connected] werd weergegeven in stap 6 maken verbinding met het luidsprekersysteem. Voer de procedure opnieuw uit vanaf stap 1 als de verbinding met de optionele luidspreker mislukt is.