Muziek beluisteren door een mobiel apparaat dat voor het eerst verbonden wordt te koppelen

Om de BLUETOOTH-functie te gebruiken, moet het luidsprekersysteem eerst gekoppeld worden met het mobiele apparaat.

 1. Houd de BLUETOOTH-knop gedurende 2 seconden ingedrukt.
 2. Controleer of de BLUETOOTH-indicator op de Bar Speaker snel blauw knippert en [PAIRING] weergegeven wordt op het display op het voorpaneel.

  Het luidsprekersysteem schakelt over naar de koppelingsmodus.

 3. Zoek het luidsprekersysteem op het mobiele apparaat door de koppelingsprocedure uit te voeren.

  De lijst met de gevonden BLUETOOTH-apparaten verschijnt op het scherm van het mobiele apparaat.

  Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van het mobiele apparaat voor meer informatie over de te volgen procedure voor het koppelen van het BLUETOOTH-apparaat met het mobiele apparaat.

 4. Selecteer "HT-A5000" in de lijst op het scherm van het mobiele apparaat om het luidsprekersysteem met het mobiele apparaat te koppelen.

  Indien een wachtwoord vereist is, voert u "0000" in.

 5. Controleer of de BLUETOOTH-indicator op de Bar Speaker blauw oplicht en [BT] weergegeven wordt op het display op het voorpaneel.

  Het luidsprekersysteem en het mobiele apparaat zijn nu met elkaar verbonden.

 6. Start de audioweergave met de muziekapp op het aangesloten mobiele apparaat.

  Het geluid wordt uitgevoerd via het luidsprekersysteem.

 7. Regel het volume.

  U kunt de content weergeven of pauzeren met de knoppen voor de weergavebediening op de afstandsbediening.

De verbindingsstatus van de BLUETOOTH-functie controleren

Status BLUETOOTH-indicator
Tijdens de stand-bystatus voor koppeling Knippert snel blauw
Er wordt geprobeerd verbinding te maken Knippert blauw
Er is verbinding gemaakt Licht blauw op

Hint

 • Als er nog geen mobiel apparaat gekoppeld is (bv. meteen na aankoop van het luidsprekersysteem), kunt u de koppelingsstand activeren op het luidsprekersysteem door BLUETOOTH te kiezen als ingang.
 • Voer de koppelingsprocedure uit voor het tweede en de daarop volgende mobiele apparaten.