Auteursrechten en handelsmerken

Dit luidsprekersysteem maakt gebruik van Dolby(*) Digital en DTS(**) Digital Surround System.

*Geproduceerd onder licentie van Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos, en het dubbele-D-symbool zijn geregistreerde handelsmerken van Dolby Laboratories Licensing Corporation. Vertrouwelijke ongepubliceerde werken. Copyright © 2012–2020 Dolby Laboratories. Alle rechten voorbehouden.

**Zie http://patents.dts.com voor meer informatie over DTS-patenten.
Gefabriceerd onder licentie van DTS, Inc. DTS, DTS:X en het DTS:X-logo zijn geregistreerde handelsmerken of handelsmerken van DTS, Inc. in de Verenigde Staten en andere landen. © 2020 DTS, Inc. ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN.


Het merkteken en de logo's met het woord BLUETOOTH® zijn geregistreerde handelsmerken die eigendom zijn van Bluetooth SIG, Inc. en ieder gebruik van dergelijke merktekens door Sony Corporation vindt plaats onder licentie. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn van de respectievelijke eigenaren.


De begrippen HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface en het HDMI-logo zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van HDMI Licensing Administrator, Inc. in de Verenigde Staten en andere landen.


Google, Google Play, Google Home en Chromecast built-in zijn handelsmerken van Google LLC. Google Assistant is niet in alle talen en landen/regio's beschikbaar.


Apple, AirPlay, iPad, iPhone, iPod touch en Siri zijn handelsmerken van Apple Inc., geregistreerd in de VS en anderelanden.


Het gebruik van de Works with Apple-badge betekent dat een accessoire ontworpen is om specifiek te werken met detechnologie die geïdentificeerd is in de badge, en gecertificeerd is door de ontwerper om te beantwoorden aan deprestatienormen van Apple.


Het "BRAVIA"-logo is een handelsmerk van Sony Corporation.


WALKMAN® en het WALKMAN®-logo zijn geregistreerde handelsmerken van Sony Corporation.


"PlayStation" is een geregistreerd handelsmerk of een handelsmerk van Sony Interactive Entertainment Inc.


MPEG Layer-3 audiocoderingstechnologie en patenten gelicenseerd door Fraunhofer IIS en Thomson.


Windows Media is een geregistreerd handelsmerk of handelsmerk van Microsoft Corporation in de VS en/of andere landen.

Dit product is beschermd door bepaalde intellectueel-eigendomsrechten van Microsoft Corporation. Gebruik of distributie van een dergelijke technologie buiten dit product om is verboden zonder een licentie van Microsoft of een geautoriseerde vertegenwoordiger van Microsoft.


Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Access® en Wi-Fi Alliance® zijn geregistreerde handelsmerken van Wi-Fi Alliance.


Wi-Fi CERTIFIED™, WPA™ en WPA2™ zijn handelsmerken van Wi-Fi Alliance.


LDAC™ en het LDAC-logo zijn handelsmerken van Sony Corporation.

LDAC is een audiocoderingstechnologie die ontwikkeld werd door Sony en die de transmissie van High-Resolution (Hi-Res) Audio-inhoud mogelijk maakt, zelfs via een BLUETOOTH-verbinding. In tegenstelling tot bij andere BLUETOOTH-compatibele coderingstechnologieën zoals SBC wordt de Hi-Res Audio-inhoud(*) niet gedownscaled, en kunnen er metdeze technologie ongeveer drie keer meer gegevens(**) met een ongeëvenaarde geluidskwaliteit verstuurd worden viaeen draadloos BLUETOOTH-netwerk door gebruik te maken van een efficiënte codering en een geoptimaliseerdepakketcreatie.

* Behalve inhoud in DSD-formaat

**Vergeleken met SBC (Subband Coding) wanneer een bitsnelheid van 990 kbps (96/48 kHz) of 909 kbps (88,2/44,1 kHz) geselecteerd is


Dit product bevat software die onderworpen is aan de GNU General Public License ("GPL") of de GNU Lesser General Public License ("LGPL"). Deze bepalen dat klanten het recht hebben om de broncode van de eerder genoemde software te verwerven, te wijzigen en opnieuw te verspreiden volgens de voorwaarden van de eerder genoemde licenties.


Voor meer informatie over de GPL, LGPL en andere softwarelicenties raadpleegt u [Software License Information] onder [Setup] - [Advanced Settings] - [System Settings] op het product.


Zoals vereist door de GPLv2 (en andere licenties) vindt u een kopie van de relevante broncode terug op https://oss.sony.net/Products/Linux


Zoals vereist door de GPLv2 kunt u gedurende een periode van drie jaar na onze laatste levering van dit product de broncode op een fysiek medium van ons verkrijgen door op https://oss.sony.net/Products/Linux het formulier in te vullen.

Deze aanbieding is geldig voor iedereen die deze informatie ontvangt.


Sony kan vragen in verband met de inhoud van deze broncode niet beantwoorden.


"DSEE Extreme" is een handelsmerk van Sony Corporation.


"TRILUMINOS" en het "TRILUMINOS"-logo zijn geregistreerde handelsmerken van Sony Corporation.


De Spotify-software is onderhevig aan licenties van derden. Je vindt deze hier:

https://www.spotify.com/connect/third-party-licenses.


Spotify en de Spotify-logo's zijn handelsmerken van de Spotify-groep.(*)

* Afhankelijk van het land of de regio is deze functie mogelijk niet beschikbaar.


Amazon, Alexa en alle bijbehorende logo's zijn handelsmerken van Amazon.com, Inc. of zijn partners.


Alle andere handelsmerken zijn handelsmerken van de respectievelijke eigenaren.