De Bar Speaker installeren

Installeer de Bar Speaker op dezelfde locatie als de tv. U kunt de Bar Speaker op een meubel (bv. een tv-standaard) plaatsen of aan een wand hangen.

Installatie op een meubel/standaard

Plaats de Bar Speaker op een lege plek voor de tv.

Wandmontage

Bevestig de Bar Speaker aan de wand onder de tv.

De optionele subwoofer en/of achterluidsprekers gebruiken

Volg de instructies in de Beknopte gids om de configuratie van het luidsprekersysteem te voltooien. Raadpleeg vervolgens de gebruiksaanwijzing die geleverd is bij de optionele luidsprekers om de optionele luidsprekers op het luidsprekersysteem aan te sluiten.

Als het geluid van de optionele luidsprekers hapert, kunt u dit mogelijk verhelpen door de installatiepositie of instelling te wijzigen. Raadpleeg "Er wordt geen geluid uitgevoerd via de optionele achterluidsprekers/subwoofer." voor meer informatie.

Opmerking

  • Trek voor u het luidsprekersysteem aansluit het netsnoer van de tv en AV-apparaten uit het stopcontact. U kunt ze opnieuw aansluiten nadat u het luidsprekersysteem aangesloten hebt op een tv en AV-apparaten.
  • Plaats geen metalen voorwerpen in de buurt van het luidsprekersysteem. Deze kunnen namelijk de werking van draadloze functies verstoren.
  • Zorg ervoor dat de bovenkant van de luidspreker niet bedekt is. Dit kan namelijk de uitvoer van geluid via de bovenkant van de luidspreker verstoren.
  • In de achterkant van de luidspreker zijn ventilatieopeningen aangebracht. Plaats de luidspreker minstens 10 mm verwijderd van een tv of wand.