Wykluczanie niektórych aplikacji z zakresu działania funkcji oszczędzania energii

  1. Znajdź i stuknij [Ustawienia] > [Aplikacje i powiadomienia] > [Zaawansowane] > [Aplikacje ze specjalnym dostępem] > [Funkcja oszczędzania energii].
  2. Wybierz [Wszystkie aplikacje] z menu rozwijanego.
  3. Wybierz aplikację wymienioną na liście jako [Zastosowano], a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.