Zdjęcia i nagrania wideo przedstawiające ludzi

Po wybraniu trybu fotografowania aplikacja Aparat umożliwia wykrywanie twarzy i oczu osób. Po wykryciu twarzy lub oka pojawi się ramka detekcji. Stuknij (Ikona AF na oku) , aby przełączać ustawianie ostrości między twarzami a okiem. Po wykryciu kilku twarzy, dotknij dowolnej ramki, aby wybrać twarz, na której ma być ustawiona ostrość. Gdy aparat ustawi ostrość na oczach, stuknij dowolną twarz, aby wybrać oko, na którym ma być ustawiona ostrość.
Gdy wybrany jest tryb wideo, aplikacja Aparat umożliwia wykrywanie twarzy osób. Twarze z ustawioną ostrością są oznaczone kolorową ramką.

Funkcja Zdjęcie z uśmiechem umożliwia automatyczne zarejestrowanie zdjęcia, gdy fotografowana osoba się uśmiechnie. Podczas nagrywania wideo, po każdorazowym wykryciu uśmiechu jest robione zdjęcie.

Uwaga

  • Funkcja AF na oku nie jest dostępna przy robieniu autoportretów lub nagrywaniu filmów.

Obraz przedstawiający robienie autoportretu

Wskazówka

  • Aby uniknąć niewyraźnych zdjęć, aparat należy ustawić na stabilnej powierzchni i użyć samowyzwalacza.