Nagrania wideo w zwolnionym tempie

Tryb wideo Zwolnione tempo pozwala wzbogacić nagrania wideo o potężne efekty. Efekt Zwolnione tempo jest dodawany po nagraniu wideo w normalnym tempie.

Uwaga

 • Podczas nagrywania wideo w zwolnionym tempie konieczne są dobre warunki oświetleniowe.


Dodawanie efektu zwolnionego tempa po nagraniu wideo

 1. Podczas korzystania z aparatu stuknij [Tryb] > (Ikona zwolnionego tempa).
 2. Naciśnij klawisz aparatu lub stuknij przycisk migawki, aby nagrać wideo.
 3. Stuknij (Przycisk Stop), aby zatrzymać nagrywanie.
 4. Stuknij miniaturę, aby otworzyć film.
 5. Przeciągnij uchwyty na osi czasu zwolnionego tempa do miejsca, w którym ma być wyświetlany efekt zwolnionego tempa.
  (A): Uchwyty
  (B): Oś czasu zwolnionego tempa

  Obraz przedstawiający efekt zwolnionego tempa