Ustawianie funkcji Ekran dostosowany do otoczenia

Ekran dostosowany do otoczenia umożliwia wyświetlanie na ekranie informacji takich jak godzina, powiadomienia lub muzyka, gdy ekran jest wyłączony. Na Ekranie dostosowanym do otoczenia może być też wyświetlana okładka albumu podczas odtwarzania muzyki.

Obraz ekranu dostosowanego do otoczenia

Zmiana ustawień Ekran dostosowany do otoczenia

 1. Stuknij [Ustawienia] > [Wygląd] > [Ekran dost. do otocz. (Aktywny wyświetlacz)].
 2. Stuknij [Kiedy wyświetlać Ekr. dost. do otocz.], a następnie wybierz odpowiednie ustawienie.
 3. Zamknij menu ustawień.
  Ustawienie zostanie zapisane.

Wskazówka

 • Ustawieniem domyślnym jest [Inteligentna aktywacja], które uaktywnia funkcję Ekran dostosowany do otoczenia w razie potrzeby, na przykład w przypadku chodzenia z urządzeniem w ręku lub wyjmowania urządzenia z kieszeni lub torebki.

Ekran dostosowany do otoczenia - wyświetlanie obrazu

 1. Stuknij [Ustawienia] > [Wygląd] > [Ekran dost. do otocz. (Aktywny wyświetlacz)].
 2. Stuknij [Naklejka], a następnie wybierz odpowiednią naklejkę lub zdjęcie.
 3. Zamknij menu ustawień.
  Ustawienie zostanie zapisane.