Inne ustawienia dostępności

Można zwiększać lub zmniejszać rozmiar wszystkich elementów na ekranie (Rozmiar interfejsu), odtwarzać jednocześnie sygnał audio lewego i prawego kanału przy odtwarzaniu dźwięku (Dźwięk mono) lub komunikować się z urządzeniem, używając jednego przełącznika lub większej ich liczby (Przełączanie dostępu).
  1. Znajdź i stuknij [Ustawienia] > [Ułatwienia dostępu].
  2. Stuknij opcję, którą chcesz edytować, i wybierz odpowiednią wartość lub ustawienie.