Włączanie lub wyłączanie ekranu

Kiedy ekran jest wyłączony, urządzenie można zablokować lub odblokować w zależności od ustawień blokady ekranu.

Funkcja ekranu dostosowanego do otoczenia umożliwia przeglądanie informacji, na przykład godziny i powiadomień, bez naciskania klawisza zasilania.

  1. Naciśnij krótko klawisz zasilania.

Wskazówka

  • Jeśli ekran dostosowany do otoczenia jest ustawiony na [Inteligentna aktywacja] lub [Wyświetlaj po podniesieniu urządzenia], ekran ten jest włączany automatycznie w momencie chwycenia urządzenia.