Wykonywanie zdjęć za pomocą aplikacji Photo Pro

 1. Uruchom aplikację Photo Pro.
  • Znajdź i stuknij (Ikona Photo Pro).
  • Naciśnij klawisz aparatu do oporu. Korzystając z aplikacji Aparat, stuknij (Ikona ustawień) > [Włączaj klawiszem aparatu] > [Uruchom Photography Pro], aby włączyć tę funkcję.
  • Korzystając z aplikacji Aparat, stuknij [Tryb] > (Ikona Photo Pro).
 2. Wybierz tryb.
  • AUTO (Tryb automatyczny): Wartości nastaw ustalane są odpowiednio przez aplikację Photo Pro, dzięki czemu można z dobrym rezultatem robić zdjęcia dowolnego obiektu w dowolnych warunkach.
  • P (Program auto): Można robić zdjęcia z automatycznie dobieraną kombinacją szybkości migawki i wartości czułości ISO.
  • S (Priorytet szybkości migawki): Można robić zdjęcia szybko poruszających się obiektów itp. ręcznie zmieniając szybkość migawki. (Wartość czułości ISO jest ustawiana automatycznie.)
  • M (Ekspozycja ręczna): Można robić zdjęcia z odpowiednią szybkością migawki i wartością czułości ISO.
  • MR (Przywołanie pamięci): Można wcześniej zapisać często wykorzystywane tryby lub ustawienia i przywoływać je w trakcie robienia zdjęć. Wybierz [MR], a następnie stuknij [Ustaw], aby zastosować ustawienia wyświetlane w pozycji [Przywołaj ustaw. fotogr.].
 3. Dostosuj ustawienia.
 4. Naciśnij klawisz aparatu do połowy, aby ustawić ostrość.

  Obraz przedstawiający sposób trzymania urządzenia w trakcie robienia zdjęć za pomocą aplikacji Photo Pro

 5. Naciśnij klawisz aparatu do oporu.

Uwaga

 • Na ekranie gotowości aplikacji Photo Pro nie ma przycisku migawki. Użyj klawisza aparatu na urządzeniu.

Jak zarejestrować często używane kombinacje trybów i ustawień w trybie MR (Przywołanie pamięci)

 1. W przypadku korzystania z aplikacji Photo Pro należy dostosować ustawienia.
 2. Stuknij [MENU] > [Robienie zdjęć] > [Pamięć ustawień fotograficznych].
 3. Sprawdź ustawienia, a następnie stuknij [Zapisz].
  Aby zmienić ustawienia, stuknij [Anuluj], po czym powtórz procedurę począwszy od Punktu 1.

Wskazówka

 • Aby zmienić zarejestrowane ustawienia, powtórz procedurę począwszy od Punktu 1.