Śledzenie obiektu

Aparat może wykrywać i śledzić poruszający się obiekt. Żółta ramka wskazuje twarze lub ruchome obiekty z ustawioną ostrością.
  1. Podczas używania aparatu głównego stuknij (Ikona ustawień).
  2. Stuknij przełącznik [Śledzenie obiektu], aby go włączyć.
  3. Zamknij menu ustawień.
    Ustawienie zostanie zapisane.
  4. Wybierz obiekt do śledzenia, dotykając go na ekranie wizjera.
  5. Naciśnij klawisz aparatu lub stuknij przycisk migawki, aby zrobić zdjęcie lub nagrać wideo.

Uwaga

  • To ustawienie nie jest dostępne przy ustawieniu [4K] w pozycji [Rozmiar wideo].