Rejestrowanie serii zdjęć

Funkcja Seria z klawiszem aparatu służy do rejestrowania serii zdjęć i znalezienia wśród nich najlepszego ujęcia.
 1. Podczas korzystania z aparatu stuknij (Ikona ustawień).
 2. Stuknij przełącznik [Seria z klawiszem aparatu], aby go włączyć.
 3. Zamknij menu ustawień.
  Ustawienie zostanie zapisane.
 4. Naciśnij długo klawisz aparatu lub przycisk migawki, aby zarejestrować serię zdjęć.
  Liczba zrobionych zdjęć jest wyświetlana pośrodku wizjera.
 5. Zwolnij klawisz aparatu lub przycisk migawki, aby zakończyć robienie serii zdjęć.
  Wszystkie zdjęcia zostaną zapisane.
 6. Stuknij miniaturę, aby wyświetlić wyniki.
 7. Przewiń zrobione zdjęcia i wybierz zdjęcie do zapisania.
 8. Stuknij (Ikona serii zdjęć), a następnie wybierz odpowiednią opcję.

Wskazówka

 • To ustawienie jest włączone domyślnie w przypadku korzystania z przycisku migawki. Dotknij i przytrzymaj przycisk migawki, aby zrobić serię zdjęć.