Dostosowywanie ustawień funkcji Wibracja dynamiczna w aplikacji multimedialnej

Można wyregulować poziom wibracji podczas odtwarzania plików za pomocą aplikacji multimedialnej.
  1. Uruchom odpowiednią aplikację multimedialną, na przykład aplikację Muzyka.
  2. Zacznij odtwarzać zawartość multimedialną.
  3. Naciśnij klawisz głośności, aby otworzyć panel głośności.
  4. Przeciągnij suwak Wibracja dynamiczna, aby ustawić preferowany poziom dla danej aplikacji.

    Ustawienie funkcji Wibracja dynamiczna zostanie zapisane i zastosowane przy następnym otwarciu tej aplikacji.

Uwaga

  • Jeżeli głośność multimediów jest wyciszona, urządzenie nie wibruje.