Różne metody robienia zdjęć

Rób zdjęcia korzystając z metody, która najbardziej odpowiada danej sytuacji.

Uruchamianie aparatu i jednoczesne robienie zdjęcia

 1. Podczas korzystania z aparatu stuknij (Ikona ustawień), po czym stuknij [Włączaj klawiszem aparatu] > [Uruchom Aparat i zrób zdjęcie].
 2. Zamknij menu ustawień i zamknij aplikację aparatu.
  Ustawienie zostanie zapisane w odniesieniu do każdego trybu robienia zdjęć.
 3. Naciśnij długo klawisz aparatu, aby uruchomić aparat i zrobić zdjęcie.

Robienie zdjęcia przez stuknięcie ekranu

 1. Podczas korzystania z aparatu stuknij (Ikona ustawień), po czym stuknij [Rejestrowanie dotykiem] > [Włącz] lub [Tylko aparat z przodu].
 2. Zamknij menu ustawień.
  Ustawienie zostanie zapisane w każdym trybie robienia zdjęć.
 3. Stuknij w dowolnym miejscu na ekranie, aby zrobić zdjęcie.

Wskazówka

 • Tej funkcji można też używać do nagrywania wideo.

Robienie zdjęcia podczas nagrywania wideo

 1. Podczas nagrywania wideo stuknij (Ikona aparatu).
  Zdjęcie zostanie zrobione natychmiast po zwolnieniu przycisku migawki.