TalkBack

TalkBack to usługa czytnika ekranu dla użytkowników z wadami wzroku. TalkBack wykorzystuje informacje głosowe do opisu zdarzeń lub wykonywanych czynności na urządzeniu. TalkBack opisuje interfejs użytkownika i odczytuje błędy oprogramowania, powiadomienia oraz wiadomości.
  1. Znajdź i stuknij [Ustawienia] > [Ułatwienia dostępu] > [TalkBack].
  2. Stuknij przełącznik, a następnie stuknij [Zezwól].

Uwaga

  • Aby zmienić preferencje mowy, reakcji i dotyku w usłudze TalkBack, stuknij [Ustawienia], a następnie stuknij dwukrotnie dowolne miejsce na ekranie.

Wskazówka

  • Po włączeniu tej funkcji, TalkBack od razu uruchomi się samouczek. Aby wyjść z samouczka, stuknij (Przycisk Wstecz), a następnie stuknij dwukrotnie dowolne miejsce na ekranie.

Jak wyłączyć TalkBack

  1. Znajdź i stuknij [Ustawienia], a następnie stuknij dwukrotnie dowolne miejsce na ekranie.
  2. Stuknij [Ułatwienia dostępu], a następnie stuknij dwukrotnie dowolne miejsce na ekranie.
  3. Stuknij [TalkBack], a następnie stuknij dwukrotnie dowolne miejsce na ekranie.
  4. Stuknij przełącznik, a następnie stuknij dwukrotnie dowolne miejsce na ekranie.
  5. Stuknij [Zatrzymaj], a następnie stuknij dwukrotnie dowolne miejsce na ekranie.