Podstawowe funkcje aparatu

Podstawowe funkcje aparatu, które pomagają robić zdjęcia lub nagrywać wideo.

Zmiana współczynnika proporcji

 1. Podczas korzystania z aparatu stuknij (Ikona proporcji obrazu).
 2. Wybierz ustawienie.

Zmiana ustawień aparatu

 1. Podczas korzystania z aparatu stuknij (Ikona ustawień).
 2. Muśnij listę, aby wyświetlić dostępne ustawienia, i wybierz odpowiednie ustawienie.

  Obraz ustawień aparatu


Uwaga

 • Dostępne ustawienia zależą od wybranego trybu robienia zdjęć.

Wskazówka

 • Stuknij (Ikona wprowadzenia do funkcji) , aby sprawdzić informacje na temat różnych funkcji.

Przełączanie pomiędzy aparatem głównym i aparatem z przodu

 1. Podczas używania aparatu stuknij (Ikona przełączania aparatu), aby przełączyć pomiędzy aparatem głównym i aparatem z przodu.


Wskazówka

 • Można także przełączać aparaty, muskając palcem w dół ekran aparatu (w orientacji pionowej) lub muskając palcem w prawo ekran aparatu (w orientacji poziomej).

Przełączanie obiektywów

 1. Gdy używasz aparatu, stuknij jeden z przycisków kąta.
  • (Przycisk teleobiektywu)
  • (Przycisk szerokiego kąta)
  • (Przycisk super szerokiego kąta)

Korzystanie z zoomu

 1. Podczas korzystania z głównego aparatu wykonaj jedną z poniższych czynności.
  • Ściśnięcie lub rozsunięcie palców na ekranie aparatu.
  • Użycie klawisza głośności.
  • Stuknij jeden z przycisków kąta, aby wybrać obiektyw, a następnie przeciągnij przycisk kąta w lewo i w prawo (przy orientacji pionowej) lub w górę i w dół (przy orientacji poziomej).

Uwaga

 • Funkcja zmiany zoomu jest dostępna tylko w przypadku aparatu głównego.

Redukcja szumu wiatru podczas rejestrowania

 1. Znajdź i stuknij [Ustawienia] > [Dźwięk] > [Ustawienia dźwięku] > [Inteligentny filtr przeciwwietrzny].
 2. Stuknij przełącznik, aby włączyć funkcję.