Zmiany po aktualizacji oprogramowania do systemu Android 11

Oprócz aktualizacji oprogramowania do systemu Android 11, wprowadzono również pewne zmiany w istniejących funkcjach. Poniżej podano niektóre z zasadniczych zmian pojawiających się po aktualizacji urządzenia do systemu Android 11.

Niniejszy Przewodnik pomocniczy nie zawiera opisów wszystkich funkcji systemu Android 11. Niniejszy Przewodnik pomocniczy może odbiegać w zakresie niektórych funkcji, ustawień i elementów szaty graficznej ekranu po aktualizacji urządzenia do systemu Android 11.

Nagrywanie ekranu urządzenia

 1. Przeciągnij dwukrotnie pasek stanu w dół i stuknij (Ikona nagrywania ekranu) w panelu Szybkie ustawienia.

  Jeżeli nie możesz znaleźć (Ikona nagrywania ekranu), przewiń panel Szybkie ustawienia w lewo.

  Jeżeli nie możesz znaleźć ikony w panelu Szybkie ustawienia, stuknij (Ikona edycji), po czym przeciągnij i upuść (Ikona nagrywania ekranu) w górnej części ekranu.

 2. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby rozpocząć nagrywanie ekranu.

  Aby zatrzymać nagrywanie, przeciągnij pasek stanu w dół i stuknij powiadomienie Nagrywarki ekranu.

Uwaga

 • Nie można jednocześnie korzystać z funkcji [Zrzuty ekranu] ani funkcji [Nagraj] apki Pomocnik gracza z tą Nagrywarką ekranu i podobnymi funkcjami oferowanymi przez inne apki.

Pomocnik gracza - nowe funkcje

Zapisywanie ikon gier

Na ekranie apki Pomocnik gracza można zapisać wszystkie programy do uruchamiania gier.

Aby użyć tej funkcji, stuknij (Ikona ustawień) (A) i włącz przełącznik [Zapisz ikony gier].

Aby włączyć tę funkcję, upewnij się, że ekran główny nie został zmieniony z [Xperia - Ekran główny] i na ekranie głównym znajduje się (Ikona Pomocnika gracza).

Obraz przedstawiający lokalizację ikony ustawień w prawym górnym rogu (A) Pomocnika gracza

Aplikacja Monitor zewnętrzny

Aplikacja Monitor zewnętrzny może pomóc w następujących sytuacjach:

 • Wykorzystanie wyświetlacza wysokiej rozdzielczości urządzenia Xperia jako monitora aparatu lub monitora podrzędnego.
 • Sprawdzanie, czy obiekt jest ostry, ściskając go lub rozsuwając na ekranie smartfonu w celu jego powiększenia lub pomniejszenia.
 • Wyszukiwanie najlepszego oświetlenia w różnych warunkach fotografowania przy użyciu funkcji regulacji jasności.

Obraz przedstawiający sposób łączenia urządzenia Xperia z aparatem zewnętrznym

 1. Znajdź i stuknij, (Ikona monitora zewnętrznego), aby uruchomić aplikację Monitor zewnętrzny.

  Jeżeli na pasku aplikacji nie ma (Ikona monitora zewnętrznego), znajdź i stuknij [Ustawienia] > [Połączenie urządzenia] > [Ustawienia połączeń], a następnie stuknij przełącznik [Monitor zewnętrzny].

 2. Podłącz urządzenie wideo.

  Podłącz urządzenie wideo, które obsługuje wysyłanie sygnału USB Video Class (UVC), do urządzenia Xperia za pośrednictwem przewodu USB Type-C.

  Uwaga

  • Urządzenie wideo musi obsługiwać wysyłanie sygnału USB Video Class (UVC).

Ustawienia karty SIM

Struktury menu w przypadku ustawień karty SIM i ustawień sieci komórkowej uległy zmianie.

Ekran ustawień karty SIM

 • W przypadku korzystania z jednej karty SIM:

  Znajdź i stuknij [Ustawienia] > [Sieć i internet] > [Sieć komórkowa], aby ustawić kartę SIM.

  Obraz ekranu ustawiania karty SIM w przypadku jednej karty SIM.

 • W przypadku korzystania z dwóch kart SIM:

  Znajdź i stuknij [Ustawienia] > [Sieć i internet], po czym stuknij nazwę karty SIM, której funkcje chcesz skonfigurować.

  Obraz ekranu ustawiania karty SIM w przypadku dwóch kart SIM.

  Wskazówka

  • Jeżeli jedna karta SIM została ustawiona do połączeń, a druga karta SIM do przesyłania danych, dostęp do Internetu może być niemożliwy w trakcie prowadzenia rozmowy przez telefon. W takim przypadku należy włączyć przełącznik [Transmisja danych podczas rozmów] karty SIM do nawiązywania połączeń. Można teraz przesyłać dane, nawet podczas nawiązanego połączenia.

Ustawianie funkcji Dostępność dwóch kart SIM (tylko w przypadku korzystania z dwóch kart SIM)

Uruchom aplikację Telefon, a następnie stuknij (Ikona Więcej) > [Ustawienia] > [Konta telefoniczne] > [Dostępność dwóch kart SIM].