Uruchamianie aplikacji Pomocnik gracza

Dzięki różnorodnym funkcjom aplikacji Pomocnik gracza gra jest o wiele wygodniejsza. Podczas gry można ograniczyć obszar dotykowy w trybie pejzażowym, poprawić jakość dźwięku w mikrofonie w przypadku rozmów głosowych prowadzonych przy użyciu zestawu słuchawkowego wyposażonego w mikrofon itp.

Pobrane gry są automatycznie zapamiętywane w aplikacji Pomocnik gracza i można je szybko uruchomić z poziomu menu Pomocnik gracza. Podczas grania można dostosowywać różne ustawienia, stukając (Ikona otwartego menu Pomocnika gracza).

Obraz ekranu gry z wyświetloną ikoną Pomocnika gracza.

  1. Znajdź i stuknij (Ikona Pomocnika gracza).

Przegląd ekranu

Obraz przedstawiający rozmieszczenie poszczególnych funkcji na ekranie Pomocnika gracza. Górny obszar po prawej stronie, od lewej do prawej: 1 i 2. Obszar górny: 3. Obszar środkowy: 4.

  1. Ręczne dodawanie nowych gier.
  2. Ustawienia Pomocnika gracza
  3. Polecane – Wyświetlane jest wprowadzenie do funkcji i zalecanych gier Pomocnika gracza.
  4. Panel uruchamiania gier
    Automatycznie zostanie pokazana lista pobranych gier. Stuknij ikonę gry, aby uruchomić daną grę.
    Aby wyświetlić zrzut ekranu lub nagranie wideo zarejestrowane przez aplikację Pomocnik gracza, stuknij (Ikona profilów gier).