Ustawianie odpowiedniej ostrości

Aplikacja Aparat automatycznie wykrywa oczy lub twarze ludzi i ustawia na nich ostrość. Gdy twarz znajduje się w kadrze, aparat automatycznie wykrywa i ustawia ostrość na jednym z oczu z zieloną ramką (funkcja AF na oku). Po stuknięciu (Ikona AF na oku) w trakcie ustawiania ostrości na oku, aparat przełączy się na twarz(e).

Uwaga

  • Funkcja AF na oku jest dostępna tylko w przypadku korzystania z aparatu głównego.

Obraz przedstawiający ustawianie ostrości na oku.

Automatyczne ustawianie ostrości

  1. Gdy używany jest główny aparat, stuknij obszar, na którym ma być ustawiona ostrość. Pojawi się
    (Ikona ustawiania ostrości) i aparat ustawi ostrość na obszarze, który został stuknięty.
    Aby zmienić obszar ostrości, stuknij ekran.
    Aby zablokować ostrość, naciśnij klawisz aparatu do połowy. Kolor okrągłej ramki zmieni się.
  2. Naciśnij klawisz aparatu lub stuknij przycisk migawki, aby zrobić zdjęcie.

Uwaga

  • Opcja ta zależy od wybranego trybu robienia zdjęć.