Korzystanie z trybu podzielonego ekranu

Tryb podzielonego ekranu umożliwia wyświetlanie dwóch aplikacji jednocześnie, na przykład zdjęć i Kalendarza.

Obraz podziału ekranu i komponentów z ponumerowanymi poszczególnymi elementami. Górna połowa: 1. Ramka: 2. Ikona na ramce: 3. Dolna połowa: 4. Dolny obszar, od prawej do lewej: 5 do 7.

  1. Aplikacja 1
  2. Granica podziału ekranu — przeciągając ją, można zmienić rozmiar okien
  3. Ikona przełącznika trybu wielu okien – Stuknij (Ikona przełącznika trybu wielu okien), aby wybrać aplikacje. Przeciągnięcie krawędzi podzielonego ekranu spowoduje pojawienie się (Ikona przełącznika trybu wielu okien).
  4. Aplikacja 2
  5. Przycisk przeglądu aplikacji – Wybierz ostatnio używaną aplikację dla dolnego okienka
  6. Przycisk ekranu głównego — umożliwia powrót do ekranu głównego
  7. Przycisk Wstecz — powrót do poprzedniego ekranu aplikacji lub zamknięcie aplikacji

Uwaga

  • Nie wszystkie aplikacje działają w trybie podziału ekranu.

Jak zmieniać rozmiar okien podziału ekranu

  1. Przeciągnij granicę podziału ekranu znajdującą się na środku.

Jak wyjść z trybu podziału ekranu

  1. Przeciągnij granicę podziału ekranu w górę lub w dół ekranu.