Powiększenie

Można przybliżyć lub powiększyć obraz, aby poprawić widoczność ekranu urządzenia.
 1. Znajdź i stuknij [Ustawienia] > [Ułatwienia dostępu] > [Powiększenie].
 2. Wybierz odpowiednią opcję, po czym stuknij przełącznik, aby włączyć funkcję.

Jak przybliżyć obraz i powiększyć wszystko

 1. W zależności od wybranej opcji powiększenia, stuknij ekran trzykrotnie lub stuknij najpierw (Przycisk ułatwień dostępu), a następnie stuknij ekran.
 2. Przeciągnij dwoma palcami lub większą ich liczbą, aby przesunąć cały ekran.
  Aby wyjść z trybu zoomu, stuknij ekran trzy razy lub stuknij (Przycisk ułatwień dostępu).

Jak tymczasowo powiększyć ekran

 1. W zależności od wybranej opcji powiększenia stuknij ekran trzykrotnie i przytrzymaj lub stuknij najpierw (Przycisk ułatwień dostępu), po czym dotknij ekranu i przytrzymaj.
 2. Przesuń palcem po ekranie, aby przesunąć powiększony obszar.
  Aby zakończyć powiększanie, unieś palec.

Wskazówka

 • W niektórych aplikacjach można także powiększać i pomniejszać obraz, rozsuwając i zsuwając palce.