Korekcja kolorów

W przypadku daltonistów lub użytkowników z trudnościami w rozróżnianiu barw istnieje możliwość dostosowania sposobu wyświetlania kolorów na ekranie.
  1. Znajdź i stuknij [Ustawienia] > [Ułatwienia dostępu] > [Korekcja kolorów].
  2. Stuknij przełącznik [Użyj korekcji kolorów], aby włączyć funkcję.
  3. Stuknij [Tryb korekcji], a następnie wybierz odpowiednią barwoczułość.